Mgr. David Tygr Ploc, MBA
bezpečnostní expert
safety first...
CZ
|EN
|RU
Tel.: +420 608 819 671
E-mail: david@tygrploc.cz
IČO: 68361084

O bezpečnosti…

„Bezpečnost je soubor opatření a činností k ochraně a rozvoji lidského systému, tj. k ochraně a rozvoji chráněných zájmů.“

 

„Bezpečnost je aktuální stav zajištění stability, funkčnosti a existence bezpečnostních aktiv v podmínkách potenciálního či reálného narušení bezpečnostními hrozbami.“

 

Bezpečnost provází a provázela lidstvo během celé jeho existence. Historickým ohlédnutím se můžeme konstatovat, že bezpečnostní priority jsou dnes zcela odlišné, ale podstata zůstává stejná. Učinit maximum pro zajištění života, zdraví a majetku. Vrátíme-li s k primitivnímu způsobu života, kde lidé žili v jeskyních a jejich pojetí bezpečnosti představovalo zajistit potravu, vodu, oheň, je zřejmé, že současnost pro lidskou populaci přináší mnohem více hrozeb. Vývojem lidské civilizace se vyvíjí i bezpečnost. Přestože se lidem, kteří nemají s bezpečnostní problematikou mnoho zkušeností, jeví bezpečnost s ohledem na aktuální bezpečnostní hrozby jako nový pojem, zůstává neotřesitelným faktem, že její význam pro lidstvo je nezpochybnitelný. Existence hrozeb podmiňuje existenci bezpečnosti, která se přizpůsobuje vyvíjejícím se hrozbám a lze ji označit za dynamickou. Bezpečnostní hrozby jsou úměrné vývoji civilizace, a pokud chce současná či budoucí populace těmto hrozbám úspěšně čelit, musí řešení bezpečnostních otázek svěřit ideálním jedincům. Pojem bezpečnostní manažer/odborník/expert je současným moderním bezpečnostním prvkem při prosazování bezpečnostní politiky nejen ve veřejné správě, ale aktuálně především v soukromém sektoru. Stále více firem vnímá bezpečnost jako nezbytnou součást cesty k úspěchu. A pokud má být chráněna či udržována na vysoké úrovni, musí být řešena pouze odborníky bezpečnostně zaměřenými a schopnými se za jakékoli situace vypořádat s aktuálními riziky a bezpečnostními hrozbami.

 

Vyspělé západní země se již mnoho let řídí prověřeným a výstižným pravidlem:

 

safety first = bezpečnost na prvním místě

 

Bezpečnostní manažer/odborník/expert je velmi praktickým a nezbytným prvkem v ochraně všeho důležitého pro chod firmy. V soukromém sektoru je nutné přizpůsobit se bezpečnostnímu prostředí, které je utvářeno a ovlivňováno druhem vykonávané činnosti zadavatele požadavku kvalitní bezpečnostní politiky.

 

Zdroj: vlastní, úspěšně obhájená diplomová práce-CEVROINSTITUT-2015